Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Realizace výběrových řízení pro město Prostějov.

Realizace výběrových řízení pro město Prostějov.

Realizace výběrových řízení pro město Prostějov.

CS – BIOKORIDOR HLOUČELA V PROSTĚJOVĚ

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou cyklostezky v biokoridoru Hloučela ve městě Prostějov současně s provedením provizorního dopravního značení po celou dobu plnění veřejné zakázky

CS DOLNÍ - KRALICKÁ, PROSTĚJOV

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou cyklostezky mezi ulicemi Dolní a Kralická v Prostějově a zároveň provedení provizorního dopravního značení po celou dobu plnění veřejné zakázky.

RPS PROSTĚJOV, REGENERACE SÍDLIŠTĚ E. BENEŠE II. ETAPA

Předmětem plnění zmíněné veřejné zakázky jsou stavební práce v souvislosti s regenerací sídliště E. Beneše v Prostějově.

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE MELANTRICHOVA, DYKOVA V PROSTĚJOVĚ

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí komunikace v ulicích Melantrichova a Dykova v Prostějově.

ODTAHY VOZIDEL – STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je provádění odtahů motorových vozidel tvořících překážku provozu a dále vozidel nedovoleně parkujících na vyhrazených parkovištích jak na pozemních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Prostějov, tak i na jeho katastrálním území. Součástí zakázky je i bezpečné uložení vozidel a jejich výdej majitelům.

POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV A JÍM ZALOŽENÉ A ZŘÍZENÉ ORGANIZACE

Předmětem plnění zmíněné veřejné zakázky je poskytování hlasových služeb mobilních a pevných linek, datových služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace na základě virtuální privátní sítě.

REKONSTRUKCE UČEBEN PRO VÝUKU PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PROSTĚJOVSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí učeben pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách v Prostějově.

O žadateli

Prostějov je statutární město v Olomouckém kraji na západ od Olomouce. Na katastrální území města o výměře asi 39 km2 žije téměř 44 500 obyvatel.