Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Propagace cestovního ruchu v JMK prostřednictvím rodinných pasů

Propagace cestovního ruchu v JMK prostřednictvím rodinných pasů

Propagace cestovního ruchu v JMK prostřednictvím rodinných pasů

Celková dotace:

4 722 217 Kč

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod

Projekt je zaměřen na podporu rodin s dětmi, jimž bude umožněno formou rodinných pasů využívat celoročně slevy na aktivity podporující společné trávení volného času, návštěvy kulturních či sportovních zařízení a ostatních akcí. Systém rodinných pasů je v Jihomoravském kraji v současnosti zaběhnut, prostřednictvím propojení uživatelů rodinných pasů a poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit dojde k rozvoji potenciálu cestovního ruchu v kraji na základě oslovení specifické skupiny rodin s dětmi. Cílem projektu je finanční úleva rodinným rozpočtům a zároveň očekávané ekonomické přínosy do odvětví cestovního ruchu.

O žadateli

Jihomoravský kraj je vyšším územně samosprávným celkem v jihovýchodní části Moravy na hranicích s Rakouskem a Slovenskem. Rozkládá se na ploše necelých 720 km2 a s počtem obyvatel asi 1 690 000 mu náleží 4. místo podle počtu obyvatel v jednotlivých krajích.