Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Phonexia s.r.o.

Phonexia s.r.o.

Phonexia s.r.o.

Celková dotace:

13 994 511 Kč

OP Podnikání a inovace

Projekty

Vývoj platformy pro sjednocení produktů řečových technologií

Podpora společnosti Phonexia na zahraničních výstavách 


Společnost získala a využila dotační podporu k vytvoření softwarové platformy "Phonexia Speech Platform, jejímž úkolem je sjednocení všech aktuálních řeových technologií firmy do jednoho produktu. S využitím dotačních programů se mohla společnost Phonexia s.r.o. rovněž opakovaně prezentovat na zahraničních výstavách a veletrzích, díky nimž v zahraničí rozvíjí svoje aktivity a zvyšuje exportní potenciál.
 

O žadateli

Společnost Phonexia s.r.o. byla založena v roce 2006 s cílem rozvíjet softwarovou diagnostiku řeči, jež se začala v té době etablovat na VUT Brno. Zde firma vznikla jako start-up a řadu let působila na přidruženém podnikatelském inkubátoru. Phonexia je jediným výrobcem softwaru pro řečové technologie, který odhaluje a využívá většinu dat v řeči pro podnikatele na celém světě, kteří chtějí objevovat a rozvíjet nové schopnosti v znalostní ekonomice.