Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Obnova vozidel v systému veřejné dopravy společnosti KRODOS BUS a.s.

Obnova vozidel v systému veřejné dopravy společnosti KRODOS BUS a.s.

Obnova vozidel v systému veřejné dopravy společnosti KRODOS BUS a.s.

Celková dotace:

15 173 913 Kč

Regionální operační program Střední Morava
Předmětem projektu bylo pořízení deseti nových ekologických a bezbariérových autobusů. Nově pořízené autobusy zajišťují veřejnou linkovou dopravu na páteřních linkách, které společnost KRODOS BUS a.s. smluvně zajišťuje. Díky projektu došlo ke zvýšení komfortu přepravovaných osob, snížení emisí provozovaných autobusů a modernizaci z pohledu bezbariérových úprav

.
Příjemcem dotace na projekt byla společnost KRODOS BUS a.s.