Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Národní památkový ústav

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav
Předmětem výběrových řízení byla regenerace parků hradu a zámku Frýdlant, zámku Hrubý Rohozec a zámku Sychrov. Naše společnost administrovala zadávací řízení, která pomohla vybrat odborné obchodní společnosti, které prováděli kácení, ošetření a výsadbu v rámci parků těchto kulturních památek. Dále jsme administrovali výběrové řízení na zhotovitele zabezpečení svahu hradu a zámku Frýdlant.

O žadateli

Národní památkový ústav (NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče v České republice s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. ledna 2003 podle zákona České národní rady o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) Ministerstvem kultury České republiky.