Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Modernizace zpracovatelského provozu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.

Modernizace zpracovatelského provozu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.

Modernizace zpracovatelského provozu společnosti Beskydské uzeniny, a.s.

Celková dotace:

5 835 600 Kč

Program rozvoje venkova

Projekt řeší stavební úpravy a přístavbu provozu masné výroby v areálu firmy Beskydské uzeniny, a.s. Stavební úpravy budou prováděny ve stávající dílně pro údržbu a přístavba spojí tuto bývalou dílnu se stávající masnou výrobou. V novém objektu bude místnost pro příjem suroviny a chladírna. Stavba je navržena tak, aby odpovídala současným požadavkům investora a všem veterinárním a hygienickým předpisům. Přístavba příjmu masa a chladírna se stane součástí mrazírny, která bude tvořit uzavřený celek příjmu suroviny ke zpracování.

Příjmová chladírna bude současně navazovat na bourárnu a tudíž bude zachována konstantní teplota při zpracování masa a tím dojde k zachování jeho kvality v plném objemu. Tato část projektu bude realizována v provozovně ve Frýdku-Místku.

O žadateli

Společnost Beskydské uzeniny se zabývá komplexním průmyslovým zpracováním masa, a následnou distribucí masných výrobků do obchodní sítě. Výše uvedené aktivity představují široký záběr procesů, které v případě Beskydských uzenin a.s. probíhají ve dvou střediscích. Prvním střediskem je sídlo společnosti ve Frýdku-Místku, které zajišťuje příjem a zpracování suroviny a pokrývá veškeré výrobní fáze produktů. V sídle společnosti se nachází i administrativní část, která zajišťuje řízení společnosti. Druhé středisko se nachází nedaleko Frýdku-Místku, ve Fryčovicích. Středisko Fryčovice zajišťuje distribuci finálních produktů ke spotřebitelům, a tím dochází k uzavření cyklu výrobku (výroba – distribuce).