Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí

Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením - osoby s demencí

Celková dotace:

30 275 257 Kč

Regionální operační program Jihovýchod
Předmětem projektu byla rekonstrukce brownfieldu - objektu starých vojenských garáží, skladů PHM a pozůstatků vojenského autoparku. Po rekonstrukci vznikl objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a zázemím pro 20 osob se zdravotním postižením. Prostory jsou určeny především pro osoby s demencí - specifikace cílové skupiny byla stanovena zejména z důvodu potřeby této služby v dané lokalitě. 

O žadateli

Příjemcem dotace na projekt byla Oblastní charita Rajhrad, která působí ve sféře zdravotně-sociálních služeb a pomoci potřebným lidem v nouzi (těžce nemocným, sociálně diskriminovaným, ohrožené mládeži, lidem v sociální, zdravotní a hmotné nouzi).