Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Červená hranice ČR - SR

Červená hranice ČR - SR

Červená hranice ČR - SR

Celková dotace:

7 600 000 Kč

OP Přeshraniční spolupráce

Za více než pět let spolupráce jsme prostřednictvím grantů a dotací přinesli Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Brno více než 7,6 mil. Kč. Jednalo se převážně o projekty přeshraniční spolupráce a projekty spojené se zdravotní a sociální tématikou. Realizované projekty mají vliv na přeshraniční struktury a vztahy, odstraňují bariéry, zvyšují bezpečnost a vedou k vzájemné sounáležitosti s hodnotami červeného kříže. 

O žadateli

Český červený kříž (ČČK) je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů Českého červeného kříže je všeobecně prospěšnou činností. V současné době má ČČK celkem 64 tisíc členů a dobrovolníků sdružených v 1.487 Místních skupinách. Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky ve smyslu mezinárodního práva.