Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Centrum pro rodinu Hodonín

Centrum pro rodinu Hodonín

Centrum pro rodinu Hodonín
Regionální operační program Jihovýchod

Obsahem projektu byla přestavba objektu, ve kterém v době podání žádosti žadatel sídlil a poskytoval své služby. Cílem projektu bylo významně rozšířit kapacitu prostor objektu, a umožnit tak vyššímu počtu uživatelů využívat služby Centra pro rodinu (nové prostory umožnily rozšířit cílové skupiny a programovou nabídku), zkvalitnit zázemí pro poskytovatele služeb a chod organizace a v neposlední řadě zlepšit kvalitu prostředí, v němž jsou služby poskytovány. Celkové výdaje projektu dosáhly téměř 30 milionů korun.