Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / CENTROPEN, a.s.

CENTROPEN, a.s.

CENTROPEN, a.s.

Celková dotace:

7 113 000 Kč

OP Podnikání a inovace
Hlavním cílem řešeného projektu společnosti CENTROPEN, a.s. byla výměna stávajících technologií, konkrétně se jednalo o výměnu osvětlení, vstřikolisů a kotlů, za nové energeticky úspornější technologie. Všechny technologie byly technologicky zastaralé a měly vysoké spotřeby energie. Z tohoto důvodu bylo třeba tyto technologie nahradit novými, díky čemuž došlo k zefektivnění provozu s nižší ekologickou stopou.