Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií

Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií

Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií

Celková dotace:

432 941 962 Kč

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Projekt je zaměřen na vybudování aplikačních a vývojových laboratoří mikrotechnologií a nanotechnologií, které budou organizačně začleněny pod hlavičku žadatele o dotaci. V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajících a výstavbě nových prostor s jejich následným vybavením přístrojovou technikou. Žadatel tak bude schopen navázat na svou dosavadní praxi v oblasti diagnostiky a technologií s využitím metod elektronové mikroskopie a litografie, magnetické rezonance či svařování elektronovým a laserovým paprskem.

Jedná se o projekt s dopadem na kraj Vysočina, Jihomoravský a Olomoucký kraj, přičemž mezi hlavní cílové skupiny se zařadí především uživatelé výsledků vědeckovýzkumné činnosti (aplikační partneři), výzkumní pracovníci a studenti.

O žadateli

Ústav přístrojové techniky AV ČR se sídlem v Brně je veřejně výzkumná instituce, zřízená za účelem uskutečňování vědeckého výzkumu speciálních technologií a unikátních přístrojových principů v oblastech elektronové optiky a mikroskopie či magnetické rezonance s následným využitím v biologii, chemii, medicíně, ekologii či fyzice.