Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / 2013

Výběrová řízení v roce 2013

Zadavatel Název zakázky Financování Hodnota zakázky bez DPH (v Kč)
SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno Zateplení stěn a střech, výměna oken a dveří SŠITSP OPŽP 22 959 214         
Statutární město Prostějov Rekonstrukce učeben pro výuku přírodovědných předmětů na prostějovských ZŠ Vlastní zdroje
 
14 137 424
Město Oslavany Zateplení objektu základní školy ve městě Oslavany OPŽP 13 625 618
Statutární město Prostějov Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov Vlastní Zdroje 12 000 000
TOP ALULIT s.r.o. Inovační aktivity ve firmě TOP ALULIT s.r.o. OPPI 10 000 000
Obec Vacenovice Stavební úpravy mateřské školy Vacenovice OPŽP 9 281 453
Městys Jedovnice Sběrný dvůr odpadu Jedovnice OPŽP 8 355 785
Soredo-CZ s.r.o. Výroba obkladů z umělhé kamene - nákup gumových form, speciálních podložek a roštů PRV 7 400 000
Beskydské uzeniny, a.s. Rekonstrukce chlazení OPŽP 7 248 000
Obec Přísnotice Snížení energetické náročnosti budovy kulturního domu, budovy obecního úřadu a MŠ OPŽP 5 312 093
Obec Rouchovany Zateplení MŠ a zdravotního střediska v Rouchovanech OPŽP 3 752 220
Soredo-CZ s.r.o. Rekonstrukce a stavební úpravy výorbní haly a kancelářských prostor  PRV 2 543 589
Statutární město Brno- Žebětín Pořízení stroje na úklid zpevněných cest a komunikací pro městskou část Brno-Žebětín OPŽP 2 500 000
Střední škola umění a designu, stylu a módy Dodávka výpočetní techniky, laboratorního zařízení a materiálů pro SŠUD, SaM a VOŠ Brno OPVK 2 155 633
Obec Prostřední Poříčí Úspora energií ve víceúčelovém objektu občanské vybaveností s požární zbrojnicí OPŽP  2 067 638
Obec Horní Újezd Sadové úpravy/Regenerace významné zeleně v obci Horní Újezd OPŽP 1 588 774
Městys Jedovnice Sběrný dvůr odpadu Jedovnice OPŽP 1 499 300
Asociace samostatných odborů Vzdělávání v rámci programu pro zaměstnance Ochrana práv v pracovněprávním vztahu OPLZZ 1 320 417
Statutární Město Brno - Žebětín Výsadba a regenerační izolační zeleně Žebětín - ul. Ostrovačická OPŽP 1 097 845
Obec  Tichá Regenerace zeleně v obci Tichá OPŽP 1 092 000
Společně, o.p.s. Kontaktní kampaň projektu Harmonizace při opatrování dětí OP přeshraniční spolupráce 923 500
obec Přísnotice Nákup kompostérů a štěpkovače v obci Přísnotice OPŽP 740 500
Obec Říčany Plastové nádoby na bioodpad pro obec Říčany OPŽP 516 000
Obec Hlohovec Obnova a regenerace zeleně v obci Hlohovec OPŽP 474 705
SŠITSP Brno Inženýrská činnost k projektu Zateplení stěn a střech, výměna oken OPŽP 400 000
SPŠ elektrotechnická a informačních technologií Brno Inženýrská činnost k projektu Zateplení stěn a střech, výměna oken OPŽP 400 000
Městys Jedovnice Výkon technického dozoru investora pro stavbu Sběrný dvůr odpadu Jedovnice OPŽP 235 000