Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / 2010

Výběrová řízení v roce 2010

Zadavatel Název zakázky Financování Hodnota zakázky bez DPH (v Kč)
Česká televize Realizace informační kampaně k přechodu na digitální vysílání Vlastní zdroj 30 000 000
Obec Ořechov Zateplení školských zařízení obce Ořechov OPŽP 21 500 000
Progio a.s. Hotel Avanti  - rozšíření služeb a certifikace na 4* ROP JV  14 741 880
Vojenská nemocnice Brno Zateplení budovy č.15 v areálu Vojenské nemocnice Brno OPŽP 14 600 000
Obec Božice Úspora energie školských zařízení v Božicích OPŽP 10 680 000
Středisko služeb školám Energetické úspory v objektu SSŠ Brno OPŽP 8 300 000
Město Letovice Cyklostezka Svitávka - Letovice, Zboněk ROP JV 6 886 941
Ptáček- velkoobchod, a.s. Školení zaměstnanců Ptáček-velkoobchod OPLZZ 6 058 740
Česká televize Infolinka pro informační kampaň k přechodu na televizní digitální vysílání 2010-2012 Vlastní zdroj 6 000 000
Česká televize Zpracování a provoz webových informačních stránek  Vlastní zdroj 6 000 000
Česká televize Odborný poradce pro přípravu a vedení informační kampaně Vlastní zdroj 6 000 000
Česká televize Zajištění Public Relations aktivit pro informační kampaň přechodu na digitální vysílání Vlastní zdroj 6 000 000
Obec Únanov Úspory energií v ZŠ Únanov OPŽP 5 941 204
Česká televize Poskytování právních služeb v souvislosti s přechodem na digitální vysílání Vlastní zdroj 5 800 000
Česká televize Projektový manažer pro specifické skupiny obyvatelstva v rámci informační kampaně Vlastní zdroj 5 700 000
Obec Želešice Zateplení stěn a stropů, výměna oken a dvěří OÚ Želešice OPŽP 2 340 000
Obec Dražovice Energetické úspory obecního úřadu v Dražovicích OPŽP 1 093 667
Český svaz zpracovatelů masa Nákup ICT techniky pro projekt realizovaný ČSZM OPLZZ 680 000
Městská správa sociálních služeb, p.o. Vzdělávání a metodická podpora zaměstnanců Městské správy sociálních služeb OPLZZ 550 800
Obec Únanov Úspory energií v ZŠ Únanov - dodatečné stavební práce OPŽP 460 000
Paprsek, p.o. Vzdělávání - Paprsek OPLZZ 253 000