Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Získejte dotaci na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Aktuality

07. 05. 2019

Získejte dotaci na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

Státní fond rozvoje bydlení, zřizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, vyhlásil dne 29. 4. 2019 výzvu k podávání žádosti o dotaci a úvěr do programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Dotaci lze využít na:
 • výstavbu nebo rekonstrukci místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavbu protihlukových stěn,
 • výstavbu nebo rekonstrukci odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (ochrana mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • opravu či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizaci místních protipovodňových opatření,
 • realizaci opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úpravu veřejných prostranství – zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavbu veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem  
  a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.
Výzva umožňuje kombinaci dotace a úvěru, za účelem dofinancování projektu. Uznatelné náklady je možné financovat pomocí kombinace dotace a úvěru až do výše 90% veškerých uznatelných nákladů.

Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 1. července 2019.
 
Našli jste se v popisu dotačního programu? Máte na Vašem katastrálním území sídliště minimálně o 100 bytech? Chtěli byste čerpat dotaci na regeneraci tohoto území a nevíte jak?

Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme s dotační žádostí a získáním prostředků pro Váš projekt.
 
Ing. Martin Kšica
Obchodní zástupce
731 603 843
ksica@rpa.cz