Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Záruční program COVID II pomůže podnikatelům se získáním provozních úvěrů

Aktuality

01. 04. 2020

Záruční program COVID II pomůže podnikatelům se získáním provozních úvěrů

K zajištění dostupnosti financování provozů podniků a živnostníků během nouzového stavu a ke zmírnění následků koronavirové krize vyhlásila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) program COVID II. Tento program by měl usnadnit dostupnost komerčních úvěrů pro financování provozních výdajů firem.

Příjem žádostí o záruku startuje 2. dubna. V rámci programu bude možné žádat o záruku ČMZRB až do výše 80 % jistiny a výše zajišťovaného úvěru může být až 15 mil. Kč. Žadatel dále může zažádat o podporu až 1 mil. Kč jako příspěvku pro splátku úroků. Doba ručení je 3 roky.

V rámci programu bude možné udělit záruku žádostem zaměřeným k financování nákladů na mzdy a energie, na nájemné, na uhrazení dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek a na pořízení materiálu, zásob a drobného majetku.

S přípravou žádosti Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.

Za tým RPA,

Mgr. Ondřej Machek
tel.:+420 737 623 164
e-mail: machek@rpa.cz