Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Využijte zvýšení míry dotace na energetické úspory veřejných budov z OPŽP

Aktuality

14. 03. 2017
Dne 3. 4. 2017 bude zahájen příjem žádostí o dotaci na projekty řešící úspory energií veřejných budov (včetně památkově chráněných) s rekordní celkovou alokací 7,5 mld. Kč! Takto vysoká alokace je téměř zárukou, že Váš projekt bude úspěšně podpořen!
 
V Pravidlech pro žadatele a příjemce došlo ke změnám podmínek, což umožňuje žadatelům navýšení způsobilých nákladů o desítky tis. Kč a dotaci až 50 %.

Skupina RPA je odborníkem co se týče zpracování žádostí o dotaci se zaměřením na úspory energií veřejných budov, což dokazují i naše reference. Naše společnost je schopna připravit Vám projekt komplexně od zpracování projektové dokumentace, energetického posudku až po zpracování všech příloh k žádosti o dotaci. Následně administrujeme i výběrová řízení a realizační management schválených projektů.

V případě dotazů či konzultace Vašich projektových záměrů neváhejte kontaktovat Ing. Adélu Koskovou na emailové adrese: koskova@rpa.cz, nebo na telefonním čísle: 733 129 905.