Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Státní fond životního prostředí rozdělí největší objem peněžních prostředků

Aktuality

11. 07. 2016
V Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 bude možné v průběhu podzimu/zimy 2016 podat žádost o dotaci téměř do všech oblastí podpory. Dle zveřejněného střednědobého harmonogramu na léta 2015-2018 Státní fond životního prostředí rozdělí mezi žadatele nejvíce peněžních prostředků právě v tomto roce. V dalších letech se alokace na jednotlivé oblasti rapidně snižují, což zapříčiní bezesporu nižší úspěšnost podaných žádostí v nadcházejících letech. 


Termíny příjmu žádostí plánovaných výzev:
  • Kanalizace, ČOV, vodovody                                                                      17.10.2016 – 19.1.2017
  • Protipovodňová opatření                                                                          1.11.2016 – 31.12.2016
  • Zpracování odpadu                                                                                    1.9.2016 – 30.11.2016
  • Výsadba zeleně v extravilánu, mokřady, tůně, rybníky                         15.8.2016 –  17.10.2016
  • Výsadba zeleně v intravilánu obce/města                                             15.8.2016 – 17.10.2016
  • Úspory energií veřejných budov                                                               1.9.2016 – 20.12.2016

Je nejvyšší čas pro přípravu Vašich projektových záměrů! V případě zájmu o konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. et Ing. Alexandra Sajbenová
vedoucí Oddělení životního prostředí
Mob.: +420 737 653 019
Email: sajbenova@rpa.cz