Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice

Aktuality

26. 01. 2021

Snížení spotřeby energie ve společnosti CENTROPEN, a.s., Dačice

V minulém roce byl s naší pomocí úspěšně realizován projekt zaměřený na úspory energie ve společnosti Centropen a.s. V rámci operačního programu OP PIK získala společnost 30 % dotaci v celkové výši 7,1 miliónu Kč na obnovu svého vybavení.

Projekt byl zaměřen na 3 hlavní oblasti:
  • výměna osvětlení provozních prostor
  • výměna starých strojů – vstřikolisů
  • rekonstrukce kotelen – výměna kotlů

Původní technologie byly značně neúsporné, což vedlo ke zvýšeným nákladům za energie (elektřina, zemní plyn).

V rámci realizace projektu došlo k pořízení energeticky úspornějších technologií. Původní rtuťové zářivky a výbojková světla byly vyměněny za moderní LED zdroje, zastaralé vstřikolisy byly vyměněny za mnohem úspornější a staré kotle na vytápění výrobních prostor byly vyměněny za výrazně efektivnější.

Díky novým technologiím se společnosti podařilo snížit spotřebu energie o více než 17 %. Centropen a.s. tak výrazně snížil svou uhlíkovou stopu, čímž v budoucích letech bude přispívat k plnění cílů udržitelného rozvoje.