Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / RPA provedlo již více než 500 výběrových řízení na plnění přesahující 4 miliardy Kč!

Aktuality

11. 08. 2015 Oddělení veřejných zakázek skupiny RPA dosáhlo ještě před koncem rozpočtového období 2007-2013 hranice vysoutěženého plnění 4 miliard Kč. Od začátku rozpočtového období jsme tak pomohli naším klientům k provedení stavebních prací, dodání dodávek a zajištění služeb ve více než 500 výběrových řízení. Neméně důležitou je skutečnost, že každým rokem pro Vás provedeme více výběrových řízení než v roce předchozím.

http://www.rpa.cz/Reference/Vyberova-rizeni


Právě důraz na kvalitu poskytovaných služeb a pečlivost v průběhu výběrových řízení pomohl naším právníkům dosáhnout této výjimečné hranice a rozsahu za spokojenosti klientů, majitelů a poskytovatelů dotací.

Věříme, že s Vaší pomocí toto číslo do dočerpání všech prostředků stávajícího rozpočtového období ještě rozšíříme a v rámci nového rozpočtového období se společně posuneme na další úroveň.

Děkujeme! 


Oddělení veřejných zakázek: 

Mgr. Richard Budzák                                                    Judr. Josef Kudrna

budzak@rpa.cz                                                              kudrna@rpa.cz

542 211 083                                                                   542 211 083