Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / První dotační výzvy z Programu rozvoje venkova

Aktuality

26. 08. 2015 Zemědělští podnikatelé, zpracovatelé zemědělské produkce a lesní hospodáři si rozdělí dotace v celkové výši 5,4 mld. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 29.9.2015 a potrvá pouze do 12.10.2015.

Příjem prvních žádostí bude probíhat v následujících opatřeních:

1) Investice do zemědělských podniků

Opatření se zaměřuje na investice v rostlinné a živočišné výrobě. Dotace ve výši až 60 % bude zemědělským podnikatelům poskytována na následující aktivity:
 • výstavbu a rekonstrukci ustájovacích a chovatelských zařízení,
 • pořízení speciálních zemědělských strojů,
 • skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby,
 • investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví.

2) Zpracovávání a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace je určena pro zemědělské podnikatele a pro výrobce potravin nebo krmiv. Míra podpory činí 40 %.

Dotaci bude možné získat na:
 • výstavbu a rekonstrukci zařízení pro výrobu potravin a krmiv,
 • vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování,
 • technologie související s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny,
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny,
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů

3) Lesnická infrastruktura a technologie pro lesní hospodářství

Budou podporovány investice do výstavby, rekonstrukcí a oprav lesních cest kategorie 1L či 2L. Dotace bude ve výši 80 %. Žadatelem může být vlastník dotčené lesní cesty.
 
V rámci lesní techniky bude možné získat dotaci na 50 % na:
 • stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost