Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / První dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí

Aktuality

30. 06. 2015
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy z nového Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020. Žadatelé mohou získat dotaci v oblasti budování čistíren a kanalizací, protipovodňové ochrany, ochrany biodiverzity, odpadového hospodářství i ochraně ovzduší. Maximální celková dotace z prostředků EU na schválené projekty v rámci prvních výzev bude činit více než 9 miliard korun.
Zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 14. 8. 2015. Již teď jsou žadatelům, k dispozici veškeré podklady a klíčové dokumenty nutné pro zahájení přípravy projektů. Dostatečná a včasná příprava zaručí úspěch vašeho projektu.

V případě, že máte zájem o zpracování žádosti o dotace nebo se chcete dotázat na jakékoliv informace týkající se Operačního programu životní prostředí, neváhejte nás kontaktovat.