Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Programy podporující digitalizaci firem budou vyhlášeny na přelomu roku

Aktuality

06. 11. 2020

Programy podporující digitalizaci firem budou vyhlášeny na přelomu roku

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá rozdělit poslední volné finanční prostředky z evropských fondů v končícím programovém a volba padla na dotační programy zaměřené na digitalizaci firem. V prosinci začne sběr žádostí v programu Technologie VIII, který bude podporovat rozvoj digitální výroby a digitálních prvků v podnicích. V polovině prosince by pak měla být vyhlášena výzva ICT v podnicích - Digitální podnik, která bude mít podobné zaměření, ale bude zaměřena na nevýrobní, podpůrné technologie jako jsou informační systémy, potřebný hardware a propojení strojů či systémů.

Program Technologie
Program Technologie VIII bude podporovat malé a střední podniky podporou 45 respektive 35 %, podporovány budou investice do:
  • výrobních technologií - strojů a zařízení (CNC stroje), výrobních linek, výrobních robotů nebo třeba 3D tiskáren s digitálním výstupem a možností propojit tyto stroje s dalšími systémy
  • nevýrobních technologií - 3D skenerů, jiných měřicích, kontrolních nebo testovacích technologií, manipulačních robotů nebo digitalizace skladů
  • softwaru - informačních systémů nebo jejich modulů, výrobních informačních systémů, integračních systémů, CAD/CAM systémů, sofistikovanějších simulačních programů, skladových systémů či systémů hodnoticích sbíraná data
  • hardwaru - počítačů, serverů, propojení prvků systému, napojení strojů na senzory, čidla apod.
Sběr do programu bude zahájen 2. prosince 2020, v programu je nyní 0,5 miliardy korun. V případě tohoto programu se předpokládá velký zájem žadatelů a je tak potřeba jednat rychle.

Program ICT v podnicích
Program ICT v podnicích - Digitální podnik bude v dané formě vyhlášen vůbec poprvé a ještě nejsou známy přesné podmínky programu. Podporovány by měly být malé a střední podniky s mírou podpory 45 % u malých podniků a 35 % u středních podniků. V programu by mělo být možné pořídit specializovaná SW řešení, firemní HW a potřebné propojení jednotlivých prvků a zasíťování. Cílem projektu by pak mělo být zvýšení úrovně digitalizace procesů ve společnosti žadatele. Do rozpočtu bude pravděpodobně možné zahrnout náklady na:
  • informační systémy nebo jejich moduly, výrobní informační systémy, integrační systémy
  • CAD/CAM systémy, simulační software
  • digitalizaci skladů (WMS), zavedení systémů čárových/QR kódů nebo RFID
  • kybernetickou a datovou bezpčenost
  • hardware - počítače, servery, propojení prvků systému, napojení strojů na senzory, čidla apod.
Předpokládá se, že oproti programu Technologie by měla být podporována také řešení ve formě služeb. K vyhlášení programu by mělo dojít v polovině prosince, pro žadatele by mělo být alokováno minimálně 0,5 miliardy korun. I v tomto případě se předpokládá velký zájem žadatelů a bude potřeba jednat rychle.

Pokud máte zájem dozvědět se více o některém z výše uvedených programů, neváhejte nás nezávazně kontaktovat.

Ing. Jaroslav Kopecký
vedoucí projektového oddělení
tel.: +420 733 712 463
e-mail: kopecky@rpa.cz​