Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace

Aktuality

12. 02. 2021

Inovace – Výzva VIII (inovační projekt)


Na základě rozhodnutí Řídicího orgánu OP PIK došlo k prodloužení příjmu žádostí o podporu u VIII. Výzvy programu Inovace (inovační projekt) do 30. dubna 2021. Zároveň také došlo k navýšení alokace výzvy o 1,5 mld. Kč, tedy celkově na 3 mld. Kč.

Na co lze získat podporu?
 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Kolik Lze získat na jeden projekt?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.
Míra podpory:
 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Kdo může žádat?
 • malé a střední podniky a velké podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Jaké výdaje je možné podpořit?
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby
 • technologie
 • software a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace