Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Poslední dočerpávající výzvy z OPŽP

Aktuality

05. 02. 2015

Byly vyhlášeny poslední dotační výzvy pro obce a města v rámci dočerpávání financí OPŽP z minulého rozpočtového období.

Jedná se o následující výzvy:

Zkvalitnění nakládání s odpady

 • Výstavba/vybavení/modernizace sběrného dvora (pořízení kontejnerů na sběrný odpad a také
  speciálních kontejnerů na nebezpečný odpad)
 • Vybavení kompostáren - překopávače kompostu, síta, váhy, závlahový systém pro kropení kompostu atd.
 • Systémy svozu - pořízení svozového automobilu + kontejnerů
 • Kompostéry do domácností - obec pořídí kompostéry, které předá k užívání svým občanům, v
  rámci akce lze podpořit informační kampaň pro občany
 • Systémy pro separaci biologicky rozložitelných odpadů z nezemědělské činnosti.

Prevence sesuvů a skalních řícení

 • Stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních masivů, které svými projevy a následky ohrožují životy,
  zdraví a majetek občanů a infrastrukturu sídel
 • Přehodnocení celkové kapacity zásob podzemních vod využívaných i nevyužívaných
 • Provádění geologických a hydrogeologických prací včetně projektů za účelem přehodnocení zásob podzemních vod využitelných k zásobování obyvatel pitnou vodou
 • Realizace technických prací sloužících k zajištění dalších neobnovitelných přírodních zdrojů
 • Zjištění možných negativních důsledků pozůstatků po hornické činnosti

Zateplení veřejných budov

 • Komplexní zateplení obálky budovy (zatepleni obvodového pláště, výměna oken, zateplení stropů a podlah)
 • Kvalitní zateplení vybraných částí domů -  a) vnějších stěn, b) střechy, c) podlahy, d) výměna oken a dveří
 • Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

dvur-1 dum_energetickeuspory

V případě, že Vás dané výzvy zaujaly a máte zájem o bližší informace či osobní konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kšica
731 603 843
ksica@rpa.cz