Průvodce světem grantů a dotací 15 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Podzim se u podnikatelů ponese v duchu vývojových projektů

Aktuality

29. 09. 2020

PODZIM SE U PODNIKATELŮ PONESE V DUCHU VÝVOJOVÝCH PROJEKTŮ

 

APLIKACE

Kdo může žádat o dotaci:
 • podniky všech velikostí
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace:

 • až 80 %

Kolik lze získat?

 • 2 – 50 mil. Kč (v některých případech až 100 mil. Kč)

Na co lze dotace použít?

 • mzdy pracovníků podílejících se na projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Žádost o dotaci můžete podávat do 15. prosince 2020.

INOVACE

Kdo může žádat o dotaci:
 • podniky všech velikostí s realizací mimo hl. m. Prahu (sídlo společnosti v Praze být může)
 • podniky vlastněné veřejným sektorem až ze 100 %
Výše dotace:
 • až 45 %
Kolik lze získat?
 • 1 - 75 mil. Kč
Na co lze dotace použít?
 • na nákup nových strojů
 • na nové stavby
Žádost o dotaci můžete podávat od 15. října 2020 a rozhodující je také rychlost podání projektu.

POTENCIÁL

Kdo může žádat o dotaci:

 • podniky všech velikostí s realizací mimo hl. m. Prahu (sídlo společnosti v Praze být může)
 • podniky vlastněné veřejným sektorem až ze 100 %
Výše dotace:
 • 50 % (bez ohledu na velikost podniku)
Kolik lze získat?
 • 2 - 50 mil. Kč
Na co lze dotace použít?
 • na nákup nových strojů
 • náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa realizace)
 • dlouhodobý nehmotný majetek

Žádost o dotaci můžete podávat do 23. listopadu 2020.

ZVYŠTE SVOU ŠANCI PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE

Zavolejte 733 712 463 pro bezplatnou konzultaci našemu specialistovi na výzkumně-vývojové projekty Ing. Jaroslavovi Kopeckému a zjistěte, který program je nejvhodnější právě pro Vás.