Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Podzim se u podnikatelů ponese v duchu vývojových projektů

Aktuality

PODZIM SE U PODNIKATELŮ PONESE V DUCHU VÝVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Podniky, které realizují vlastní výzkumně-vývojové aktivity, nebo takové aktivity nově plánují, čeká velmi zajímavý podzim. Vypsány jsou všechny oblíbené dotační programy - Potenciál, Aplikace i Inovace.

Potenciál
V rámci programu Potenciál mohou podniky a podnikatelé požádat o vybavení svých vývojových a testovacích kapacit. Výhodou programu je, že všechny typy podniků bez ohledu na jejich velikost, tedy i velké podniky, mohou žádat o 50% podporu. Další výhodou programu je, že způsobilé jsou zčásti také odůvodněné stavební náklady a to až ve výši 40 % projektového rozpočtu. V rámci programu pak můžete dále pořídit stroje, zařízení a další nezbytné vybavení pracovišť a to včetně potřebného softwaru. Sběr projektů trvá do 23. listopadu 2020.

Aplikace
Dalším z vyhlášených programů je program Aplikace. Ten je zaměřen na aplikovaný výzkum a vývoj nových nebo vylepšených produktů a služeb. V rámci programu je možné vyvíjet např. prototypy nových strojů a zařízení, nové výrobní postupy, software či hardware. Program je zaměřen na podporu provozních nákladů, které s vývojem souvisí, dotace se tedy vztahuje na mzdy a odvody, materiál využitý na vývoj, poptávané experní služby a externí vývoj, odpisy zařízení, která budou využita při vývoji, a na režijní náklady spjaté s projektem, jako jsou výdaje na energie, cestovné apod. Program je také zaměřen na všechny typy podniků a při zapojení partnera do projektu je možné žádat až o 70% podporu. Vysoká škola pak může v podobě partnera žádat o 85% podporu. Sběr projektů trvá do 17. prosince 2020.

Inovace
Posledním z programů spjatých s vývojovými aktivitami je program Inovace. V rámci tohoto programu je možné žadat na pořízení technologií potřebných pro zavedení výroby nového inovativního produktu nebo při významné inovaci výrobního postupu. Do projektu je možné zahrnout veškeré investice spjaté se zavedením inovace od nutné proměny vstupní logistiky přes výrobní část a skladování po výstupní logistiku. Výhodou programu je taktéž možnost zahrnutí stavebních nákladů a to ve výši až 20 % celkového rozpočtu. Program je také určen pro všechny typy podniků nehledě na velikost. Sběr projektů trvá do 29. ledna 2020.

V letošním roce, kdy se dočerpávají prostředky z EU za končící programové období, bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu pro dané programy obzvláště štědré. K dispozici je až 6,3 miliardy korun, tyto peníze by měly být rozděleny právě mezi uvedené programy. Jedná se tak o jedinečnou možnost v dotačním řízení uspět a pomoci svým podnikatelským aktivitám.
 

Zavolejte 733 712 463 pro bezplatnou konzultaci našemu specialistovi na výzkumně-vývojové projekty Ing. Jaroslavovi Kopeckému a zjistěte, který program je nejvhodnější právě pro Vás.