Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Podpořte obnovu či výstavbu sportoviště ve vaší obci

Aktuality

17. 06. 2020

Podpořte obnovu či výstavbu sportoviště ve vaší obci

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program zaměřený na Podporu budování a obnovy míst aktivního odpočinku s cílem podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Aktuálně je vyhlášena výzva pro obce od 3 000 do 10 000 obyvatel, pro obce menší než 3 000 obyvatel bude výzva vyhlášena na podzim 2020. Celková alokace dotační výzvy je 150 mil. Kč a sběr žádostí trvá do 28. 8. 2020.

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací. Jedná se o:
  • víceúčelová hřiště
  • multifunkční hřiště
  • fotbalová hřiště
  • sportovní haly
  • multifunkční nebo kulturní domy využívané pro sportovní účely
  • tělocvičny
  • zázemí a sociální zařízení
  • oplocení, osvětlení hřišť
  • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří (vstupních dveří do budovy), výměna kotlů včetně otopné soustavy

Účastníkem podprogramu může být obec od 3 001 do 10 000 obyvatel.

Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.

Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 30 mil. Kč.

Našli jste se v popisu dotačního programu? Máte ve Vaší obci sportoviště vhodné k obnově či rozšíření? Chtěli byste čerpat dotaci na nového sportoviště a nevíte jak?

Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme s dotační žádostí a získáním prostředků pro Váš projekt.

Ing. Martin Kšica
tel.: +420 731 603 843
e-mail: ksica@rpa.cz