Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Rozvíjejte automatizaci a digitalizaci svého podniku

Aktuality

11. 03. 2019

Rozvíjejte automatizaci a digitalizaci svého podniku

Dne 11. 3. byl zahájen sběr žádostí do programu Technologie IX. Dotační program je zaměřen na rozvoj automatizace a digitalizace v podnicích a má návaznost na iniciativu Průmysl 4.0.

V rámci programu je možné pořídit výrobní i nevýrobní technologie s tím, že výrobní technologie mohou tvořit maximálně jednu třetinu rozpočtu. Nevýrobní technologie pak tedy musí tvořit minimálně dvě třetiny rozpočtu, ale mohou tvořit i rozpočet celý.

Co si představit pod pojmy výrobní respektive nevýrobní technologie? Jako výrobní technologie jsou definovány stroje a zařízení, které přetvářejí finální produkt. Typicky sem tedy můžeme zařadit CNC stroje, vstřikolisy, svářecí automaty, 3D tiskárny či jakékoli typy výrobních linek.

Mezi nevýrobní technologie pak můžeme zařadit všechny podpůrné technologie, hardware a software. V případě podpůrných technologií může jít například o různé typy manipulátorů, senzory, čidla a jiná měřící zařízení či o zavedení digitálních prvků v logistice a skladování. Jako hardware sem lze zařadit třeba PC stanice, servery, tiskárny nebo 3D skenery. V případě softwarů sem pak spadnou jakékoliv specializované softwary podporující výrobu (např. MES, MIS, apod.), komplexní informační systémy (ERP systémy) nebo třeba CAD/CAM systémy.

O dotaci mohou žádat malé a střední podniky, kdy je míra dotace stanovena na 45 % v případě malého podniku a 35 % v případě středního podniku. Sběr žádostí pak trvá do 13. 6. 2019.
Velkou výhodou dotačního programu je, že je možné dopředu vyhodnotit, zda je podnik vhodným žadatelem do programu a to díky standardizovanému dotazníku.

V případě zájmu o další informace či o posouzení Vašeho záměru nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Jaroslav Kopecký
Senior project manager
tel.: +420 733 712 463
e-mail: kopecky@rpa.cz