Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Podpora obnovy kulturního dědictví ČR z Norských fondů

Aktuality

28. 05. 2019

Podpora obnovy kulturního dědictví ČR z Norských fondů

Zástupci RPA se v pondělí 27. května zúčastnili úvodního kontaktního semináře, který se týkal možnosti čerpání dotací z Norských fondů v oblasti podpory, ochrany a obnovy movitého a nemovitého kulturního dědictví ČR, jeho oživení a inovativního využití ve spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Klienti RPA se v rámci semináře setkali s potencionálními partnery z těchto zemí a navázali užitečné kontakty, které následně povedou ke vzniku spolupráce na plánovaných projektech.

Zástupci RPA jsou přítomni i na dnešním slavnostním zahájení programu Kultura financovaného z Norských fondů, při kterém dojde k podrobnému představení jednotlivých výzev, specifických zaměření a oblastí včetně jejich cílů.

Mezi podporované oblasti Programu Kultura patří:
  • Revitalizace kulturního dědictví
  • Současné umění
  • Profesionální kulturní a umělecká kritika
  • Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem
Dotační výzva na Revitalizaci kulturního dědictví bude vyhlášena v červenci 2019 a žádosti se budou přijímat do listopadu 2019. Dotační výzva nabízí financování do výše 90 % veškerých uznatelných nákladů. Oprávněnými žadateli jsou jak obce a města ČR, neziskové a církevní organizace, tak i soukromé subjekty. Výše grantu je poskytována v rozmezí 200 000 EUR - 1 500 000 EUR

Dotaci lze využít na:
  • stavební a nestavební úpravy a opravy památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování, prezentace a zpřístupnění široké veřejnosti
  • vytváření optimálního prostředí pro zajištění péče o sbírky a archiválie, restaurování a další umělecká a technická opatření zajišťující dlouhodobé uchování a presentaci sbírek a archiválií, v případě sbírek muzejní povahy především inovativní formy presentace či digitalizaci písemných děl
  • krátkodobé nové kreativní umělecké aktivity, tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře zaměřené na restaurování a revitalizaci kulturního dědictví
Podpora se netýká "Národních kulturních památek" a "Památek UNESCO". 

Jste majiteli kulturní památky a hledáte vhodné financování na její obnovu či zpřístupnění a využití? Máte zájem o rozšíření nabídky uměleckých aktivit ve vašem zařízení?  

Ozvěte se nám a my Vám pomůžeme s dotační žádostí a získáním prostředků pro Váš projekt.
 
Ing. Martin Kšica
Obchodní zástupce
731 603 843
ksica@rpa.cz