Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Obce mohou žádat o nové dotační tituly

Aktuality

20. 10. 2020 V předešlých týdnech došlo k vyhlášení několika zajímavých dotačních výzev pro obce. Jedná se o dotace z národních zdrojů, jejichž cílem je podpora rozvoje obcí. Do výzvy se mohou zapojit obce do 3 000 obyvatel, obce od 3 001 do 10 000 obyvatel a obce s více jak 10 000 obyvatel. V letošním roce byly alokace v každé skupině navýšeny o 10%.

Náš tým projektových manažerů je připraven zpracovat Vám celou žádost od začátku do konce, a to včetně projektové přípravy. Vše jsme schopni kvalitně připravit v požadovaném termínu.

Sběr žádostí o tyto dotační tituly probíhá do 21. prosince 2020.
 

Obce do 3 000 obyvatel mohou zažádat o dotace na:

  • Dopravní infrastrukturu – např. na obnovu místních komunikací a jejich součástí jako jsou odpočívky, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové dopravy, nadjezdy atd.
  • Obnovu sportovní infrastruktury – např. obnova či rekonstrukce školních hřišť či školních tělocvičen
  • Obnovu staveb a zařízení dopravní infrastruktury – např. akce zaměřené na obnovu mostů a lávek přes terénní nerovnosti či místní toky, obnova parkovacích a odstavných ploch
  • Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov – jedná se o rekonstrukci, modernizaci či přestavbu kulturních domů, budov se sídlem OÚ, multifunkční domy a školní budovy
  • Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku – akce se zaměřením na výstupy, které slouží široké veřejnosti, např. obnova nebo vybudování veřejného sportoviště či dětského hřiště
  • Podporu vítězů soutěže Vesnice roku, Podporu dostupnosti služeb, Podporu venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
Míra dotace v tomto dotačním titulu činí 80%.
 

Obce od 3 001 do 10 000 mohou žádat o dotace na:

  • Podporu dopravní infrastruktury – akce zaměřené na vozovky a krajnice, odpočívky či parkovací zálivy, obnova propustků a kanalizace
  • Obnovu sportovní infrastruktury – akce zaměřené na obnovu či rekonstrukci školních hřišť či tělocvičen
Míra dotace v tomto dotačním titulu činí 70%.
 

Obce s více než 10 000 obyvateli mohou žádat o dotace na:

  • Podporu obnovy místních komunikací - akce zaměřené na vozovky a krajnice, odpočívky či parkovací zálivy, obnova propustků a kanalizace
Míra dotace v tomto dotačním titulu činí 60%.

Máte-li k těmto dotačním výzvám otázky nebo nevíte, jak na dotační žádost, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme, případně Vás rádi provedeme celým procesem přípravy a podání žádosti.

Mgr. Richard Budzák
tel.: 737 623 164
e-mail: budzak@rpa.cz