Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Nový pavilon pro ZŠ v Opatovicích nad Labem za více než 54 mil. Kč

Aktuality

15. 05. 2018 Od začátku školního roku 2019 se školáci v Opatovicích nad Labem budou, i díky Skupině RPA, učit v nových moderních prostorách.

Veškerá výuka v Základní škole Opatovice nad Labem dosud probíhala v šesti samostatných budovách propojených pouze zastřešenými chodníky. Stavební řešení z minulého století již nevyhovovalo z bezpečnostního, organizačního ani kapacitního hlediska požadavkům moderní výuky. Obec Opatovice nad Labem proto přistoupila k výstavbě centrálního pavilonu propojujícího školní budovy do jednoho celku. Na tuto akci získala s pomocí RPA dotaci z IROP. Moderní pavilon s pěti učebnami, bezbariérovým vstupem, výtahem a novými šatnami poskytne zázemí pro běžnou i odbornou výuku přírodních věd.

Opatovický projekt je jedním z největších podpořených projektů v rámci Výzvy č. 47: Infrastruktura základních škol (SVL) Integrovaného regionálního operačního programu. Skupina RPA se na projektu podílela přípravou žádosti o dotaci vč. studie proveditelnosti a v průběhu realizace zajišťuje realizační management a výběrová řízení.

Uvažujete-li i vy o modernizaci vaší školy, rádi vám poskytneme podrobné informace a pomůžeme i vám. Velmi aktuální jsou například projekty na zlepšení hospodaření se srážkovou vodou. Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Richard Budzák
Tel.: +420 732 226 134
e-mail: budzak@rpa.cz