Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Novinky v programu IROP

Aktuality

28. 06. 2016
V minulém týdnu byla vyhlášena nová dotační výzva v rámci programu IROP. Dotace budou určeny na vybudování a rekonstrukce stanic základních složek IZS. Od 1.7. bude možné ve vybraných oblastech žádat o dotaci například na realizaci stavebních úprav a vybavení hasičských zbrojnic pro JSDH II. a III. kategorie. Dotace je stanovena až na 90% ze způsobilých výdajů projektu.
 
Zároveň došlo k úpravě podmínek výzvy č. 16 na zateplování bytových domů. Na základě podnětů od příjemců dotace byla zvýšena původní výše dotace. Zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % se bude týkat projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, budou moci získat podporu 40 % místo původních 32,3 %.
Žadatelé, kteří již podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP mohou žádost ve výzvě ponechat a dokončit projekt za původních podmínek. Pokud však dosud nebylo zahájeno výběrové řízení na stavební práce, tak mohou od projektu odstoupit a předložit novou žádost do upravené a výhodnější výzvy.
 
V případě Vašeho bližšího zájmu o uvedené výzvy, ale i v případě obecného zájmu o informace ohledně dotačních možností, nás neváhejte kontaktovat.