Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Nové dotační výzvy z OP Životní prostředí

Aktuality

11. 04. 2016
Dne 8. 4. 2016 byla vyhlášena výzva Ministerstvem životního prostředí, která je zaměřena na podporu zadržování vody v krajině a na výsadbu zeleně mimo zastavěné území obcí.  Alokace výzvy je téměř 300 milionů korun. Podporovány jsou mimo vodních prvků (rybníky, tůně, mokřady, koryta řek) také realizace vegetačního pokryvu (zakládání a obnova mezí a remízů, zlepšení stavu lesních porostů, realizace travních pásů) a liniové a skupinové výsadby dřevin. Míra podpory z této dotační výzvy je až 80 % dle typu opatření.

V dalších aktuálně vyhlášených výzvách lze v současné době podpořit: revitalizaci sídelní zeleně, péči o chráněná území, vzácné druhy a vzácná stanoviště. Příjem žádostí již započal 30.3.2016. Dotační podpora se pohybuje v rozmezí 60-80 %. Na tato opatření je vyčleněno více než půl miliardy korun.

Skupina RPA disponuje týmem kvalitních odborníků, kteří Vám s těmito projekty budou rádi nápomocni. V případě zájmu o bezplatnou, nezávaznou konzultaci nás neváhejte kontaktovat.