Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Nové dotační možnosti pro obce – národní dotace MMR

Aktuality

01. 11. 2021 V předešlých týdnech došlo k vyhlášení několika zajímavých dotačních výzev pro obce. Jedná se o dotace z národních zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, jejichž cílem je podpora rozvoj obcí. Do výzvy se mohou zapojit obce do 3 000 obyvatel a obce od 3 001 do 10 000 obyvatel.

Náš tým projektových manažerů je připraven zpracovat Vám celou žádost od začátku do konce, a to včetně projektové přípravy. Vše jsme schopni kvalitně nachystat v požadovaném termínu.

Sběr žádostí v rámci těchto dotačních titulů probíhá do 17. prosince 2021.
 
Obce do 3 000 obyvatel mohou zažádat o dotace na:
  • Obnovu místních komunikací včetně všech jejich vrstev vozovek a krajnic, odpočívek, podružených a přídatných pruhů, parkovacích zálivů či zastávkových pruhů linkové dopravy, místních komunikací vedených na mostních objektech včetně těchto objektů
  • ​Obnovu sportovní infrastruktury – např. obnovu či rekonstrukci školních hřišť a školních tělocvičen
  • Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov – jedná se o rekonstrukci, modernizaci či přestavbu kulturních domů, budov se sídlem OÚ, knihoven, multifunkčních domů a školních budov
  • Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku – akce se zaměřením na výstupy, které slouží široké veřejnosti, např. obnova nebo vybudování veřejného sportoviště či dětského hřiště
Míra dotace v tomto dotačním titulu činí 80%.
 
Obce od 3 001 do 10 000 mohou žádat o dotace na:
  • Obnovu místních komunikací včetně všech jejich vrstev vozovek a krajnic, odpočívek, podružených a přídatných pruhů, parkovacích zálivů či zastávkových pruhů linkové dopravy
  • Obnovu sportovní infrastruktury – akce zaměřené na obnovu či rekonstrukci školních hřišť či tělocvičen
  • Rekonstrukci a přestavbu veřejných budov – jedná se o rekonstrukci, modernizaci či přestavbu kulturních domů, budov se sídlem OÚ, knihoven, multifunkčních domů a školních budov
Míra dotace v tomto dotačním titulu činí 70%.
 
Máte-li k těmto dotačním výzvám otázky nebo nevíte, jak na dotační žádost, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme, případně Vás rádi provedeme celým procesem přípravy a podání žádosti.
 
Ing. Monika Toulová
Project Manager
E-mail: toulova@rpa.cz
Tel.: +420 733 293 561