Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Nová pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OPPIK

Aktuality

21. 07. 2015
Výběr dodavatelů v rámci projektů spolufinancovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude probíhat dle Pravidel pro výběr dodavatelů, která jsou uveřejněna na stránkách Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest s platností od 1.6.2015.
 
 
Proces výběru dodavatele se bude výrazněji lišit oproti postupu v rámci projektů z období 2007 - 2013.
Mezi nejvýznamnější změny patří uveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek (nikoliv v Obchodním věstníku), povinnost uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele po celou dobu lhůty pro podání nabídek, či povinnost umožnit účast zástupcům uchazečů na otevírání obálek s nabídkami u výběrových řízení přesahujících stanovený finanční limit.