Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Modernizace IT učebny na Základní škole Martina Luthera v Plzni

Aktuality

16. 12. 2020
V letošním roce byl s naší pomocí úspěšně zrealizován projekt modernizace IT učebny na Základní škole Martina Luthera v Plzni. Díky podpoře IROP škola získala 85 % dotaci v celkové výši 1,5 mil. Kč na pořízení nového vybavení. 

Původní vybavení IT učebny bylo již zastaralé a nedopovídalo požadavkům dnešní moderní výuky Informačních technologií, která klade velké nároky především na vybavení učeben.
V rámci realizace projektu došlo k pořízení 25 žákovských stanic, které obsahují počítač s příslušenstvím pro žáka, včetně nové židle a stolu. Do učebny byl pořízen i nový počítač pro učitele včetně příslušenství a nábytku, tabule a dataprojektor. Každý žák má navíc k dispozici iPad s obalem a chytrou tužkou. V učebně došlo také k modernizaci zasíťování a zrychlení připojení na internet. Do učebny byl navíc pořízen i fotoaparát s objektivem, aby výuka Informačních technologií mohla zahrnovat i poznávání a osvojení si základů tvorby a úpravy fotografií a videí.
Díky modernímu vybavení je možné do této učebny přesunout i výuku cizích jazyků, pro kterou je využití moderních technologií obzvlášť přínosné. Žáci se tak aktivněji zapojují do výuky a rozšiřují si znalosti v daném oboru, což jim v budoucnosti pomůže při dalším studiu i na trhu práce.

 
Doplňujícím výstupem tohoto projektu byla úprava vegetace venkovního areálu školy. Ta se týkala hlavně výsadby stromů a keřů, jenž oživili okolní prostor a zpevnili plochu kolem budovy školy. Zároveň zde byly zabudovány velkorozměrové truhlíky a dřevěné lavičky a stoly pro posezení žáků například během polední přestávky.
  
Líbila se Vám tato proměna a rádi byste za pomoci dotací realizovali podobné projekty? Neváhejte se na nás obrátit.