Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Moderní výuka jazyků na Gymnáziu Prof. Jana Patočky

Aktuality

28. 07. 2021 V loňském roce byl s naší pomocí úspěšně realizován projekt modernizace jazykového vzdělávání na Gymnáziu prof. Jana Patočky v Praze. Díky podpoře IROP škola získala 90 % dotaci v celkové výši 2,2 miliony na modernizaci jazykových učeben.

Původní vybavení učeben již neodpovídalo technickým standardům současné moderní výuky jazyků, bylo zastaralé a učebny postrádaly kvalitní specializované vybavení, které je v současné době nedílnou součástí výuky cizích jazyků. Nácvik poslechu pouze s pomocí magnetofonu v rohu učebny již nebyl dostatečným, vzhledem k tomu, že poslechová kompetence je jednou z nejobtížnějších při výuce jazyků.

Jazykové vzdělávání je na gymnáziu jednou z priorit. Všichni žáci studují angličtinu, jako další jazyk mají na výběr němčinu, španělštinu, francouzštinu a latinu. V rámci jazykového vzdělávání jsou nabízeny zahraniční výjezdy, jazykové kempy a příprava na certifikované zkoušky. Proto je důležité, aby byli žáci dobře jazykově připraveni.

V rámci realizace projektu byly zmodernizovány dvě učebny a byly tak přetvořeny na moderní odborné jazykové učebny. Nové jazykové laboratoře byly zrekonstruovány, vybaveny novými rozvody, žákovskými pracovišti s počítačem, sluchátky a mikrofony. Dále byly učebny vybaveny ovládacím pultem, projektorem s příslušenstvím, počítačem a vizualizérem. Obě učebny také byly opatřeny novým nábytkem pro žáky i učitele.

Přínos celého projektu spočívá především v rozšíření možností výuky cizích jazyků o interaktivní prvky, nové moderní pomůcky a vybavení, které povedou k efektivnější výuce a rozvoji celé řady osobnostních kompetencí.  Tento přístup zajistí žákům výrazné zkvalitnění výuky a především posílení zájmu o studium jazyků, což bude mít v budoucnu pozitivní přínos v jejich uplatnění na trhu práce. Školu navíc navštěvují také žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, pro které jsou interaktivní pomůcky nejvhodnější.

Líbila se Vám tato proměna a rádi byste za pomoci dotací realizovali podobné projekty? Neváhejte se na nás obrátit.Ing. Martin Jára
obchodní ředitel
tel.: +420 733 129 904
mail: jara@rpa.cz