Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Mimořádné dotace pro zemědělce a výrobce potravin

Aktuality

14. 05. 2020

Mimořádné dotace pro zemědělce a výrobce potravin

Program rozvoje venkova vyhlašuje mimořádné 10. kolo příjmu žádostí. To je zaměřeno na dvě opatření:
  • 4.1.1. Investice do zemědělských podniků
  • 4.2.1. Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Cílem obou výzev je investičně podpořit citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby. V oblasti živočišné výroby je podpora zaměřena primárně na chov prasat a drůbeže na maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, částečně také do rozšíření plochy vinic.

Mezi zemědělce a zpracovatele potravin bude rozděleno celkem 3,4 mld. Kč. O dotaci mohou žádat malé, střední i velké podniky. Dotace dosahuje min. 50 % způsobilých nákladů.

Způsobilé jsou:
  • stavební výdaje (stáje, sklady krmiv, skleníky, dojírny, jímky, retenční nádrže, nosné konstrukce apod.),
  • náklady na pořízení speciálních zemědělských strojů pro živočišnou i rostlinnou výrobu (mulčovače, přepravníky, lisy, česací stroje, vyorávače brambor, drtiče větví, postřikovače, sklízeče, rozmetadla apod.),
  • technologie pro zpracování potravin ze zemědělské výroby (mrazicí boxy, balicí stroje, řezačky masa, regálové systémy, váhy, plničky, kutry, extrudéry, mlýnské stolice apod.).
Dotaci je možné získat také na dopravní prostředky k přepravě zboží (např. dodávka), projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží atd.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci. V případě dotazů kontaktujte

Mgr. Jana Pavézková
tel.: +420 733 284 897
e-mail: pavezkova@rpa.cz