Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Konference na téma: „Dotace pro obce v novém rozpočtovém období“

Aktuality

21. 02. 2014

Dne 20. 2. 2014 jsme v Praze organizovali konferenci, které se účastnilo na 50 zástupců obcí z celé České republiky. Zastupitelé měli možnost si vyslechnout nové priority jednotlivých operačních programů a poté diskutovat s přítomnými představiteli státních institucí, které mají za úkol právě organizaci dotační politiky.

Jako první pohovořil ministr zemědělství pan Jurečka o budoucnosti Programu rozvoje venkova a jeho změnách.
O způsobu tvorby kohezní politiky v ČR poté hovořila paní Olga Letáčková z Ministerstva pro místní rozvoj.

Pan Šeďa, jakožto manažer evaluací Regionálního operačního programu, ÚRR Jihovýchod, referoval o Integrovaném regionálním operačním programu, nástupci jednotlivých Regionálních operačních programů po celé ČR.

Velmi zajímavou prezentaci přednesl pan Martin Kubica, náměstek Úseku řízení Operačního programu Životní prostředí ze Státního fondu Životního prostředí. Prezentace se týkala nových výzev, které budou vyhlášeny z OPŽP ještě v tomto roce.

Na závěr vystoupili také členové týmu RPA Martin Kšica a Richard Budzák. Pan Kšica hovořil o současných dotačních možnostech pro obce a pan Budzák přítomné seznámil s vlivem novely zákona o veřejných zakázkách na postupy při realizaci zadávacích řízení, což je téma které velmi úzce souvisí s problematikou dotací.

Děkujeme za účast všem zastupitelům obcí a všem přednášejícím.