Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Jsme 100% ve VaV projektech

Aktuality

13. 08. 2018 Podpora VaV ve firmách, to je naše! V rámci poslední uzavřené výzvy dotačního programu APLIKACE, který je zaměřen právě na realizaci VaV projektů, se můžeme pochlubit 100% úspěšností podaných projektů, všechny námi podané projekty splnily daná hodnotící kritéria.

Dotace se tak mimo jiné dostane např. společnosti vyvíjecí software a hardware pro automobilovou diagnostiku, rodinné firmě vyvíjející vlastní unikátní CNC frézu, podniku pracujícímu na novém testovacím systému pro polovodičové součástky, firmě vytvářející online kreativní slovník či společnosti vyvíjející jedinečný vysokonapěťový rozváděč. Tento ilustrativní výčet zdaleka není konečný.

Dotační program APLIKACE, v rámci kterého byly výše uvedené projekty podány, je nyní znovu otevřen. Program je zaměřen na realizaci vlastních výzkumných a vývojových projektů s jasným cílem a můžete zde uplatnit náklady na výzkumné pracovníky, spotřebovaný materiál, nakupované služby nebo odpisy z využívaných strojů.

Pokud se tedy chystáte se realizovat vlastní VaV projekt, zkuste na něj dostat dotaci s námi! Lepšího partnera na trhu nenajdete.

Mgr. Ondřej Machek
senior project manager
tel.: +420 737 623 164
e-mail: machek@rpa.cz