Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Jak poznám, že vlastním brownfield? A jak s ním můžu naložit?

Aktuality

20. 07. 2018 Zejména v posledních letech je i v České republice stále častěji diskutována problematika podnikatelských brownfieldů. Jednak je probíráno jejich množství na našem území a dále možnosti nakládání s nimi. Co lze ale považovat za brownfield? Jak poznám, že nějaký vlastním? A co potom s ním?

Pro termín brownfield existují různé definice, jen mezi českými ministerstvy, veřejnými agenturami a instituty jich můžeme nalézt více než tucet. Definice se shodují na tom, že za brownfieldy lze považovat veškeré nemovitosti, tedy pozemky, budovy a areály. Tyto nemovitosti jsou opuštěné nebo využívané pouze minimálně, jsou zanedbané či zchátralé a jejich další užívání není ekonomicky ani fyzicky smysluplné.

Zjednodušeně řečeno – pokud Vám z budovy padá omítka na hlavu, její střecha připomíná cedník a okolní pozemek vypadá jako smetiště, máte první vodítko, že jste vlastníkem brownfieldu. Pokud se pak provádění jakýchkoli činností v objektu nebo jeho okolí jeví jako zdraví nebezpečné a z ekonomického hlediska se nevyplatí do nemovitosti investovat, tak jste vlastníkem brownfieldu zaručeně.

Pojem brownfield se v České republice začal skloňovat počátkem 90. let po sametové revoluci, kdy došlo k nárůstu opuštěných zemědělských a průmyslových objektů, pozemků a areálů souvisejících s transformací české ekonomiky a privatizací. Takovéto chátrající nemovitosti se často nacházely a nacházejí v centrech měst a brání tak jejich rozvoji. A právě kvůli možnostem dalšího rozvoje měst, kultivaci prostředí a zamezení výstavby „na zelené louce“ bylo rozhodnuto o podpoře rekonstrukce brownfieldů ze strany státu i EU.

V současnosti je přes Ministerstvo průmyslu a obchodu a pod něj spadající agenturu API vyhlášen dotační program Nemovitosti, který právě rekonstrukce brownfieldů podporuje. Nadešla tedy ideální doba k tomu, aby se z Vašeho brownfieldu stal moderní fungující provoz. O dotaci mohou v rámci programu žádat malé a střední podniky, přičemž míra dotace činí v případě malého podniku 45 % a v případě středního podniku 35 %.

Program Nemovitosti umožňuje kromě rekonstrukce brownfieldů také rekonstrukce a modernizace technicky nevyhovujících provozních budov. Kritéria hodnocení projektů pak jen mírně zvýhodňují objekty typu brownfield oproti klasickým budovám, jinak jsou však podmínky pro projekty stejné.

Pokud máte zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace o možnostech a podmínkách programu Nemovitosti. Neváhejte nás kontaktovat na níže uvedené telefonní číslo či e-mailovou adresu.

Ing. Jaroslav Kopecký
project manager
tel.: +420 733 712 463
e-mail: kopecky@rpa.cz