Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb

Aktuality

27. 04. 2016 V dubnu, květnu a červnu roku 2016 budou z Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášeny tři zásadní výzvy pro poskytovatele sociálních služeb. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí postupně výzvy na stavbu, rekonstrukci nebo vybavení komunitních center, sociálních bytů a zázemí pro poskytování sociálních služeb.

V rámci komunitních center bude možné zrekonstruovat nebo vybudovat a vybavit komunitní centrum za účelem získání prostor pro společenské volnočasové aktivity komunity, shromažďování a projednávání jejich problémů a realizaci zvyků a tradic vycházejících z historie kraje komunity. Komunita tak může získat i školící prostory pro zvýšení své uplatnitelnosti na trhu práce.

Výzva Sociálního bydlení bude zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adapraci na potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného vybavení. Sociální byty tak zajistí přístup a udržení dlouhodobého, kvalitního a nesegregovaného bydlení.

Komplexní výzva Rozvoj sociálních služeb podporuje nákup objektů, zřízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní  poskytování sociálních služeb. Podporovanými budou terénní, ambulantní a pobytové služby, terapeutické dílny, kontaktní centra nebo azylové domy. 

Skupina RPA má bohaté zkušenosti z minulých obdobných výzev a kterýkoliv z odborníků skupiny Váš projekt rád, nezávazně a bezplatně zkonzultuje.