Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Grant z Norských fondů – kulturní památky

Aktuality

28. 03. 2014

Dne 21.3 byl vyhlášen grant z Norských fondů, který umožňuje získání dotace na rekonstrukci movitých i nemovitých kulturních památek.

Vhodní žadatelé a primární zaměření výzvy:

1. Nemovité kulturní dědictví
  • obnovené nebo opravené kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO
2. Movité kulturní dědictví
  • restaurované, v bezpečném prostředí vystavené movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, včetně písemného kulturního dědictví
3. Obnova židovského kulturního dědictví:
  • obnovené/opravené nemovité židovské kulturní památky, národní kulturní památky a památky UNESCO, umělecké projevy tvůrců z období holocaustu

Oprávněným žadatelem je žadatel, který má právní subjektivitu a je vlastníkem nebo správcem kulturního
dědictví, které je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tudíž se jedná například o:

  • organizační složku státu
  • příspěvkovou organizaci zřízenou organizační složkou státu
  • kraj
  • nestátní neziskovou organizaci (NNO)
  • obec
  • svazek obcí
  • vzdělávací/výzkumnou instituci spravující kulturní dědictví

logo-norske-fondy-(1).jpg

V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace, případně osobní schůzku nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:

Ing. Martin Kšica
731 603 843
ksica@rpa.cz
Ing. Marek Konečný
731 603 842
konecny@rpa.cz