Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Enormní úspěch RPA se žádostí o dotace pro obce a města ČR

Aktuality

14. 01. 2021

Enormní úspěch RPA se žádostí o dotace pro obce a města ČR

V roce 2020 zaznamenala skupina RPA enormní úspěch žádostí o dotace z mnoha národních programů na rozvoj obcí a měst ČR. Žádosti na budování či rekonstrukci sportovní infrastruktury, obecních bytů a veřejných budov, opravy místních komunikací a dalších byly téměř ze 100 % úspěšné. Tematický záběr schválených projektů je široký a pokrývá témata od problematiky bydlení a vzdělávání, přes sportovní infrastrukturu, komunikace až k rekonstrukcím obecních budov. 

Spoluprací s RPA tak naši klienti získali na dotacích pro své obce celkem téměř 300 mil. Kč.
 Úspěšně bylo využito prostředků z Národních programů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství či Ministerstva životního prostředí.

Z velkých projektů se jedná zejména o výstavby či rekonstrukce školních budov, na které obce získali až 20 mil. Kč na jeden projekt. Projekty pomohou nejen řešit problémy s nedostatečnou kapacitou mateřských a základních škol výstavbou nových učeben, ale i se stavem školních budov, kterým mnohdy hrozí havarijní stav.

Co se týče obecních budov celkově, mohou se naši klienti díky získaným dotacím těšit na opravené kulturní domy, obecní úřady a multifunkční budovy, které budou sloužit všem obyvatelům obce.

Mezi velké projekty se řadí i úspěšné dotace na výstavbu či modernizaci obecních bytů, které pomohou obcím řešit nedostatečnou nabídku nájemního bydlení na jejich území. Obce budou moci nabídnout kvalitní bydlení rodinám i např. seniorům, což s dalšími faktory významně přispívá k udržení populace v obci.

Středně velké projekty byly zaměřeny především na budování kvalitní sportovní infrastruktury v obcích. Nová hřiště a tělocvičny tak budou využívány nejen místními školami ale i širokou veřejností. Infrastrukturu podporující bydlení mladých rodin s dětmi určitě podpoří i nově vzniklá či rekonstruovaná dětská hřiště. V mnoha obcích navíc u sportovišť nově vzniknou i odpočinkové plochy, čímž dojde v obcích k vytvoření atraktivních míst pro aktivní i pasivní odpočinek obyvatel.

Úspěšné byly i projekty zaměřující se na opravy místních komunikací a staveb dopravní infrastruktury. V mnoha obcích se tak již nyní připravují rekonstrukce silnic, mostů, propustků, parkovacích ploch či zastávek hromadné dopravy.

Úspěch zaznamenali též projekty na opravy menších kulturně-historických objektů jako jsou kapličky, boží muka, sochy nebo hřbitovní zdi.

Všem podpořeným subjektům gratulujeme!