Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Dotace na rekonstrukce a údržbu místních komunikací

Aktuality

13. 11. 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo velmi žádanou dotační výzvu se zaměřením na místní komunikace.

Oprávněným žadatelem jsou v případě této dotační výzvy obce a města do 3 000 obyvatel, které mají zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Podporované investice:

Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:
  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné přídatný pruštíty a sítě na nich, propustky 
  • opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení 
  • jsou-li v majetku obce, pak také: 
  • jejich napojení na příslušnou místní komunikaci 
  • veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.
Dotace není poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

Výše dotace:


Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
Horní limit dotace na jednu akci činí 1 mil. Kč.