Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / „Dešťovka“ pro obce a školy je vyhlášena

Aktuality

24. 04. 2018

V rámci Operačního programu Životní prostředí byl vyhlášen dotační program na projekty podporující chytré udržitelné hospodaření s dešťovou vodou (tzv. dešťovka).

Program je určen obcím, spolkům obcí, školám, neziskovým organizacím a dalším příjemcům. Dotaci lze využít na projekty podporující zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí a jejich další využití (závlahy, retenční nádrže apod.), zkvalitnění průtoku nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů a podobně. Podpořit lze například i renovaci obecních parkovišť, pakliže řeší zvýšení možnosti vsaku dešťové vody do půdy. 

Výše podpory dosahuje až 85 % celkových způsobilých výdajů. Alokace programu je 1,8 mld. Kč. Další informace a popis typových projektů najdete v našem letáku.


Máte-li zájem o další informace nebo chcete požádat o dotaci z tohoto programu, kontaktujte Ing. Martina Kšicu.
 

Ing. Martin Kšica
Vedoucí obchodního oddělení
tel.:+420 731 603 843
e-mail: ksica@rpa.cz