Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / ČR se dočká evropských dotací i po roce 2020

Aktuality

10. 09. 2018

ČR se dočká evropských dotací i po roce 2020

V současnosti intenzivně probíhají jednání ohledně nového víceletého finančního rámce EU pro období let 2021–2027.  Nový víceletý rozpočet by měl reagovat na současné mezinárodní výzvy, které Evropě přinesla migrační krize, ve větší míře je zohledněna podpora inovací, vědy a výzkumu. Naopak dojde zřejmě k omezení prostředků na zemědělskou politiku a politiku soudržnosti, které mají přímou souvislost s nejvýznamnějšími evropskými fondy z pohledu ČR. Unie musí při přípravách také zahrnout odchod Velké Británie, která doposud je jedním z největších přispívatelů v rámci unijních zemí.

Z pohledu ČR pak zřejmě nedojde k nejčernějšímu scénáři, který by znamenal úplné omezení dotací zejména pro podnikatele z oblasti průmyslu. Prostředky proudící do ČR však budou s největší pravděpodobností přece jen omezeny. Je to dáno postupnou konvergencí české ekonomiky k evropskému průměru a bohatnutím jednotlivých regionů. Česko by tak mělo přijít přibližně o čtvrtinu prostředků oproti současnému víceletému rozpočtu.

Podle předběžných plánů bude pro ČR vyčleněno v rámci kohezní politiky až 17,8 miliardy euro (zhruba 454 miliard Kč), přičemž hlavními podporovanými oblastmi by měly být inovace, podpora malých podniků, rozvoj digitálních technologií, modernizace průmyslu a boj proti klimatickým změnám.

V rámci společné zemědělské politiky by pro ČR mělo být vyčleněno 7,7 miliardy euro (cca 199 miliard Kč). Prostředky by měly jít na přímé platby pro zemědělce, na opatření pro podporu trhu a na rozvoj venkova. Podporovány budou zejména malé a střední podniky, podpora půjde také mladým zemědělcům a dle předběžných jednání by měla být zachována podpora i pro velké podniky. Podpora by dále měla zohledňovat plány EU v oblasti životního prostředí a měla by být na ně navázaná.