Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Aktuální informace k programu ROZVOJ

Aktuality

12. 01. 2015

V současné době čekají žadatelé na výsledky posledního kola programu ROZVOJ, kam mohli podávat své žádosti v průběhu léta 2014. Dle aktuálních informací bude na žádosti celkem alokováno až 5 mld. Kč, přičemž první část projektů, s nižšími registračními čísly, bude podpořena z původně vyčleněných 2 mld. Kč. Zbylé projekty budou umístěny do tzv. zásobníku a CzechInvest bude tyto projekty podporovat z realokovaných prostředků (až 3 mld. Kč dle posledních informací). U projektů umístěných do zásobníku již nebude o úspěchu rozhodovat pouze kvalita projektového záměru, ale také stupeň rozpracovanosti.

Na základě tohoto dalšího kritéria budou upřednostněni žadatelé, kteří prokážou, že jsou schopni zrealizovat projekt do 31. 8. 2015. Za tímto účelem je u těchto projektů vhodné začít již aktuálně připravovat výběrové řízení, neboť právě jeho zahájení může značně zvýšit šance na úspěch projektu.

Pro více informací kontaktuje vedoucího oddělení podnikatelského sektoru, Mgr. Ondřeje Machka (machek@rpa.cz, +420 737 623 164).