Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Aktuální dotační informace z OP VVV

Aktuality

09. 12. 2015 Na začátku měsíce prosince byla zveřejněna avíza výzev v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV). Sběr žádostí těchto výzev bude ukončen v březnu 2016.

Konkrétně byly zveřejněny následující avíza výzev:

Budování kapacit pro rozvoj škol I.

Výzva podporuje vzájemné síťování škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity žáků, podporu podnikavosti ad. Výzva podporuje vytváření metodických materiálů pro předškolní vzdělávání, realizaci stáží pedagogů a podporu spolupráce studentů.

Žadatelé: ZŠ, SŠ, VŠ, soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, o.p.s., nadace, registrovaná církev apod.), příspěvkové organizace, které nejsou zřízené státem (MŠ nemohou být žadatelem)
 
Příjem žádostí: 20. 1. 2016                                                                            
Ukončení příjmu žádostí: 3. 3. 2016
Výše dotace: 5 – 50 mil. Kč                                                                            
Alokace výzvy: 700 mil Kč
Délka trvání projektu: 36 – 48 měsíců
Územní zaměření: celá ČR 


GRAMOTNOSTI

Cílem je vytváření podmínek pro kvalitnější podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Projekty se mohou zaměřit na několik aktivit: podpora funkční gramotnosti žáků se SVP v oborech středního vzdělávání bez maturitní zkoušky, podpora vzájemného učení mezi školami a pedagogy, volnočasové aktivity na rozvoj gramotností.

Žadatelé: ZŠ, SŠ, VŠ, soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, o.p.s., nadace, registrovaná církev apod.), příspěvková organizace, které nejsou zřízené státem (MŠ nemohou být žadatelem)

Příjem žádostí: 20. 1. 2016                                                                            
Ukončení příjmu žádostí: 14. 3. 2016
Výše dotace: 5 – 60 mil. Kč                                                                            
Alokace výzvy: 380 mil Kč
Délka trvání projektu: 24 - 36 měsíců
Územní zaměření: celá ČR mimo hl. město 


Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů

Cílem je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávajících učitele a učitelů škol nižšího vstupně vzdělávání prostřednictvím podpory společenství praxe. Společenství praxe je pravidelná a dlouhodobá spolupráce vycházející z principů akčního výzkumu za účelem rozvoje dovedností obou skupin aktérů a komplexnějšího vypracování výchovných a vzdělávacích strategií za jednotlivé obory.

Žadatelé: VŠ (veřejné i soukromé), soukromoprávní subjekty (spolek, ústav, o.p.s., nadace, registrovaná církev apod.), příspěvková organizace, které nejsou zřízené státem (MŠ nemohou být žadatelem), školská zařízení
 
Příjem žádostí: 20. 1. 2016                                                                            
Ukončení příjmu žádostí: 24. 3. 2016
Výše dotace: 10 – 60 mil. Kč                                                                          
Alokace výzvy: 350 mil Kč
Délka trvání projektu: 30 - 36 měsíců
Územní zaměření: celá ČR
 
V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Pešková
733 712 460
peskova@rpa.cz