Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Aktuality / Aktuální dotační informace pro podnikatele

Aktuality

10. 11. 2015
Na konci srpna byl ukončen příjem předběžných žádostí v rámci první vlny výzev z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Vzhledem k technickým problémům, se kterými se žadatelé setkávali v novém prostředí pro podávání žádostí, došlo ze strany řídícího orgánu k posunutí termínů pro příjem plných žádostí. Termín byl sjednocen pro všechny programy na 1. 12. 2015.

Tento posun měl vliv i na připravovanou druhou vlnu programů OPPIK, kde namísto původního začátku prosince, se sběr žádostí přesunul na leden - duben 2016. Tato druhá vlna sběru žádosti je zajímavá pro podnikatele především velice očekávaným programem Technologie III, jenž dotuje investiční náklady spojené s nákupem nových strojů v malých a středních podnicích.

Dále se plánuje vyhlášení několika programů z prioritní osy zaměřené na účinné nakládání s energiemi, tj. podpora modernizace malých vodních elektráren, modernizace sítí zásobování teplem, pilotních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií atd.

Do konce listopadu pak dobíhá příjem registrací do programů Inovace.

Kromě programů z OPPIK mohou podnikatelé v blízké době počítat s podporou firemního vzdělávání (dotace až 100%) či podporou vzniku a provozu firemních školek.

Rádi Vám poskytneme bližší informace a odbornou podporu.

Kontaktní osoba:
Ing. Martin Kšica
731 603 843
ksica@rpa.cz